+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 26 Online
»   วันนี้ 62 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 62 Week
»   เดือนนี้ 62 Month
»   ปีนี้ 62 Year
»   รวมทั้งหมด 62 Total
Record: 62 (26.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายสงกรานต์ มงคลคีรีโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ ที่กระทำความดี เก็บกระเป๋าได้ และส่งคืนให้เจ้าของ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
มอบทุนการศึกษาวันแม่  ๘๔ พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
คุณแม่ประนอม ทิวะพันธ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 30 ทุน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 199 ทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากจน จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินผู้สนับสนุน โครงการ 199 ทุนการศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
 
22 ก.ย. 59
375
19 ก.ย. 59
432
25 ส.ค. 59
545
19 ส.ค. 59
599
29 ก.ค. 59
809
27 ก.ค. 59
369
21 ก.ค. 59
634
11 ก.ค. 59
843
11 ก.ค. 59
573
07 ก.ค. 59
1711
06 ก.ค. 59
1050
28 มิ.ย. 59
1771
28 มิ.ย. 59
605
26 มิ.ย. 59
3240
24 มิ.ย. 59
1192
         
โรงเรียนบ้านหนองปลิงจัดงานเกษียณผู้อำนวยการ
[ ผู้อ่าน 19 คน]
 วันที่  25 ก.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีเลี้
[ ผู้อ่าน 42 คน]
 วันที่  23 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านแยง ร่วมงาน "แสดงมุทิตาจิตเกษีย
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  23 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) เข้าร่
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  23 ก.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 19 เรื
[ ผู้อ่าน 60 คน]
 วันที่  22 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาขุมคันร่วมงานเกษียณอายุราชกา
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  22 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ : เข้าร่วมแข่งขันศิลป
[ ผู้อ่าน 99 คน]
 วันที่  22 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกุล เข้าร่วมงานศิลป
[ ผู้อ่าน 39 คน]
 วันที่  21 ก.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา โครงการอ่านสารสันติภาพ
[ ผู้อ่าน 67 คน ] 
วันที่  21 ก.ย. 59
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 7 จัดงานการแข่ง
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  21 ก.ย. 59
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3 จัดการแข่ง
[ ผู้อ่าน 42 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮจัดกิจกรรมกีฬาสีภา
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการสถานศึ
[ ผู้อ่าน 69 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดวังมะด่าน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปห
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 จัดการแข่ง
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาขุมคันร่วมกับเครื่อข่ายโรงเรี
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  20 ก.ย. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง :
    Date Modify : 20 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 70 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ขั้นวิกฤต สายครูผู้สอน :
    Date Modify : 20 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน :
    Date Modify : 09 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา :
    Date Modify : 07 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 95 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง :
    Date Modify : 06 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 90 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง รับสมัครบุคคลครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ขั้นวิกฤต สายครูผู้สอน :
    Date Modify : 06 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 143 ] คน
โรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พรหมพิราม ประกาศผลสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :
    Date Modify : 31 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 131 ] คน
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย :
    Date Modify : 25 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 134 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์