+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 รับปริญญาเอก ดร.จันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ รับปริญญาเอก นางบุญยนุช พรหมมินทร์ นักทรัพยากรบุคคลรับปริญญาโท และนายพนัส ธีระเพ็ญแสง ครูธุรการ รับปริญญาโท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 08 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 21 ] คน
สนับสนุนมัจฉากาชาดพิษณุโลก
สนับสนุนมัจฉากาชาดพิษณุโลก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบตู้เย็น ให้กับนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาด ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 08 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 13 ] คน
ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง
ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ออกกำลังกาย โยคะ ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 07 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2
เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 07 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่ นำโดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานคณะการมการ พร้อมด้วย นายพฤณท์ คำปัญญา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร นักวิชาการ สตผ. สพฐ. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 06 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 39 ] คน
 
16 พ.ย. 59
961
10 พ.ย. 59
784
04 พ.ย. 59
775
28 ต.ค. 59
800
22 ต.ค. 59
828
21 ต.ค. 59
755
20 ต.ค. 59
745
19 ต.ค. 59
750
17 ต.ค. 59
754
07 ต.ค. 59
759
27 ก.ย. 59
752
22 ก.ย. 59
759
19 ก.ย. 59
759
25 ส.ค. 59
764
19 ส.ค. 59
746
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 27 เรื
[ ผู้อ่าน 41 คน]
 วันที่  08 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดน้ำคบ รับมอบเครื่องกรองน้ำ
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  07 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดน้ำคบ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  07 ธ.ค. 59
โรงเรียนศึกษากุลบุตร จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหา
[ ผู้อ่าน 40 คน]
 วันที่  06 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดเซิงหวายผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลา
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  06 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรี
[ ผู้อ่าน 23 คน]
 วันที่  06 ธ.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเ
[ ผู้อ่าน 39 คน]
 วันที่  05 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เป
[ ผู้อ่าน 234 คน]
 วันที่  05 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดเซิงหวายร่วมกิจกรรม แสดงความจงรั
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  05 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดวังวน เข้ารวมสิงห์เมืองพรหมปั่นเ
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  05 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) มอบดอกไ
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  03 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) ประชุม
[ ผู้อ่าน 37 คน ] 
วันที่  03 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านเนินมะคึดจัดกิจกรรมวันพ่อ "รวามพ
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  03 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งคันนาต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  03 ธ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแยง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญ
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  03 ธ.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้
[ ผู้อ่าน 66 คน ] 
วันที่  02 ธ.ค. 59
 
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรมศพ บิดา ครูรัชฎา สนใจ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม :  
    Date Modify : 08 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
โรงเรียนวัดน้ำคบขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาของครูกัลยาณี หลงแขก :  
    Date Modify : 06 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู :
    Date Modify : 03 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 35 ] คน
แจ้งให้โรงเรียน จำนวน 8 ร.ร.ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นครูที่ไม่มีวิทยฐานะ :
    Date Modify : 29 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 213 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น :
    Date Modify : 28 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 81 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑)บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ :
    Date Modify : 17 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 133 ] คน
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู แบบ 203/27 :
    Date Modify : 17 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 106 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแบบ 203/27 :
    Date Modify : 16 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 99 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์