+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1371 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5067 Week
»   เดือนนี้ 18520 Month
»   ปีนี้ 49354 Year
»   รวมทั้งหมด 54153 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ  
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายชูสิน แก้วท้องแท้ บิดานายมรุต แก้วทองแท้ พนักงานขับรถยนต์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 8 ] คน
ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรี
ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรี  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการ นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 55 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะเดินทางส่ง นางเกศนี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.พล.3 ช่วยราชการ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 18 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
 
22 ก.พ. 60
210
21 ก.พ. 60
424
14 ก.พ. 60
697
02 ก.พ. 60
559
24 ม.ค. 60
327
23 ม.ค. 60
377
13 ม.ค. 60
1185
11 ม.ค. 60
269
10 ม.ค. 60
659
10 ม.ค. 60
474
10 ม.ค. 60
689
09 ม.ค. 60
370
04 ม.ค. 60
492
04 ม.ค. 60
1132
23 ธ.ค. 59
588
         
 โรงเรียนวัดน้ำคบ ดูงานเมืองจราจร
โรงเรียนวัดน้ำคบ ดูงานเมืองจราจร  
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  23 ก.พ. 60
 โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมชุมชนโครงการบ้านสวยเมืองสุข
โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมชุมชนโครงการบ้านสวยเมืองสุข  
[ ผู้อ่าน 19 คน]
 วันที่  23 ก.พ. 60
 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสานฝันสู่อาชีพ รวมพลคนพันธุ์ “O”
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสานฝั  
[ ผู้อ่าน 2 คน]
 วันที่  23 ก.พ. 60
 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒน  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  23 ก.พ. 60
  โรงเรียนวัดเซิงหวาย ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ๘
โรงเรียนวัดเซิงหวาย ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของ  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  23 ก.พ. 60
 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพาสร้างสรรค์ชุมชน  
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  23 ก.พ. 60
  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  23 ก.พ. 60
 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา   ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  23 ก.พ. 60
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ดำเนินกิจกรรม "แยก แลก ยิ้ม" เพื่อส่ง
[ ผู้อ่าน 17 คน ] 
วันที่  22 ก.พ. 60
 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  22 ก.พ. 60
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายชูสิน แก้วทองแท้ บิดานายมรุต แก้วทองแท้ พนักงานขับรถยนต์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 :  
    Date Modify : 22 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม คุณพ่อดำ ด้วงบ้านยาง บิดาคุณครูอษณีย์ ด้วงบ้านยาง ครูโรงเรียนบ้านป่าสักฯ :  
    Date Modify : 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ๖ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ :
    Date Modify : 08 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 75 ] คน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 22 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่การะบูน. เพิ่มพรม. มารดา ผอ.สวรรค์. เพิ่มพรม ผอ.รร.บ้านนาโพธิ์นาจาน :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจ คุณแม่สำเนียง แจ่มโถง มารดา ผอ.ศิวานิส แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมร้อยตรีวิคูณ จันทร์รัก สามีครูวันทนีย์ จันทร์รัก ครูโรงเรียนวัดนาขุม :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 57 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายนายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๓ :
    Date Modify : 14 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 79 ] คน

 
 
         

 

 
 
         
 
 
         

 
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์