+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1370 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5066 Week
»   เดือนนี้ 18519 Month
»   ปีนี้ 49353 Year
»   รวมทั้งหมด 54152 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          เนเธˆเน‰เธ‡เธ‚เนˆเธฒเธงเธ–เธถเธ‡เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธ„เธฃเธน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
     เนเธˆเน‰เธ‡เธ‚เนˆเธฒเธงเธ–เธถเธ‡เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธ„เธฃเธน          
 
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 15 ต.ค. 57 ]
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล [ 19 ต.ค. 57 ]
โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 27 ต.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก‏ [ 29 ต.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ 29 ต.ค. 57 ]
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ผอ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ [ 07 พ.ย. 57 ]
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณครูสุขเรต หุ่นฉัตร์ ครูโรงเรียนวัดคลองช้าง [ 17 พ.ย. 57 ]
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดา คุณครูสง่า อยู่นุ้ย ครูโรงเรียนวัดหางไหล [ 23 พ.ย. 57 ]
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมสามีของศุลีพร พิพิธภักดี (จุก) นวก.การเงินและบัญชี สพป.พล.3 [ 09 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านป่าซ่านประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [ 18 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [ 20 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนราษฎร์สามัคคีประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ [ 20 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านนาล้อมประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และอาคารห้องสมุด [ 24 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านนาล้อมประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 [ 27 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจาปีงบประมาณ 2558 [ 27 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนบ้านพร้าวยกเลิกประกาศประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [ 31 ธ.ค. 57 ]
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี‏ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ [ 31 ธ.ค. 57 ]
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดาของคุณครูจันทร์เพ็ญ จรบุรี ครูโรงเรียนบ้านป่ารวก‏ [ 06 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2558 [ 06 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ 200,000 บาท ‏ [ 06 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน [ 06 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๒/๒๖ และอาคารเอนกประสงค์(สร้างเอง) [ 06 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2558 [ 07 ม.ค. 58 ]
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช101/29‏ [ 07 ม.ค. 58 ]
ประกาศโรงเรียนบ้านพร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ‏ [ 07 ม.ค. 58 ]
 
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์