+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 86 Today
»   เมื่อวานนี้ 614 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4682 Week
»   เดือนนี้ 18801 Month
»   ปีนี้ 18801 Year
»   รวมทั้งหมด 23600 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 


 

 
 
 
ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 19 มกราคม 2560
วันที่ 20 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 10 ] คน
Best Practice ครูผู้ช่วย
Best Practice ครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติถอดประสบการณ์ครูผู้ช่วยผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสริมจรยาบรรณวิชาชีพ (จรรยาบรรณต่อตนเอง) ของครูผู้ช่วย สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 20 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
งานวันครู อ.นครไทย ปี  2560
งานวันครู อ.นครไทย ปี 2560
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีสงฆ์ งานวันครูอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 19 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
ติดตามการสอบ Pre O-NET
ติดตามการสอบ Pre O-NET
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนน้ำจวง อ.ชาติตระการ ในวันที่ 19 มกราคม 2560
วันที่ 19 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 35 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนภาพกายวิภาค คน สัตว์ สิ่งของและการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผา"
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนภาพกายวิภาค คน สัตว์ สิ่งของและการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 18 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
 
13 ม.ค. 60
599
11 ม.ค. 60
219
10 ม.ค. 60
549
10 ม.ค. 60
352
10 ม.ค. 60
485
09 ม.ค. 60
306
04 ม.ค. 60
431
04 ม.ค. 60
925
23 ธ.ค. 59
525
19 ธ.ค. 59
1149
14 ธ.ค. 59
714
16 พ.ย. 59
1171
10 พ.ย. 59
900
04 พ.ย. 59
914
28 ต.ค. 59
1187
         
 โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  
[ ผู้อ่าน 1 คน]
 วันที่  21 ม.ค. 60
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ผู้ใหญ่ใจดีมอบอาหารเสริม ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผักรวมมิตร ไอศกรีม ขนมปัง เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ผู้ใหญ่ใจดีมอบอาหารเสริม ก๋วยเตี๋ยวรา
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  20 ม.ค. 60
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  หน่วยเรียนรู้  33 เรื่อง “  วันเด็ก *วันครู ” ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 33 เรื่อง “ วันเด็ก
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  20 ม.ค. 60
 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ   จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2560
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  20 ม.ค. 60
 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ร่วมมอบห้องน้ำให้แก่วัดและเข้าร่วม พิธีบวงสรวงพระครูพิมล กิจจาพรณ์
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ร่วมมอบห้องน้ำให้แก่วัดและเข้าร่วม
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  19 ม.ค. 60
 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สอบ Pre Nt และ Pre O-Net ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สอบ Pre Nt และ Pre O-Net ครั้งที่ 2
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  19 ม.ค. 60
 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรี
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  19 ม.ค. 60
 โรงเรียนวัดโบสถ์เปิดป้ายชมรมศิลปะสร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนวัดโบสถ์เปิดป้ายชมรมศิลปะสร้างสรรค์คนดี
[ ผู้อ่าน 8 คน ] 
วันที่  19 ม.ค. 60
 โรงเรียนวัดโบสถ์จัดอบรม
โรงเรียนวัดโบสถ์จัดอบรม "เขียนภาพกายวิภาค คน สัตว์ สิ่งของแ
[ ผู้อ่าน 6 คน ] 
วันที่  19 ม.ค. 60
 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  19 ม.ค. 60
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่การะบูน. เพิ่มพรม. มารดา ผอ.สวรรค์. เพิ่มพรม ผอ.รร.บ้านนาโพธิ์นาจาน :  
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 1 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจ คุณแม่สำเนียง แจ่มโถ มารดา ผอ.ศิวานิช แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :  
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 1 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมร้อยตรีวิคูณ จันทร์รัก สามีครูวันทนีย์ จันทร์รัก ครูโรงเรียนวัดนาขุม :  
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 2 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายนายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๓ :
    Date Modify : 14 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 12 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดอกไม้ โปร่งนุช บิดา ดร.วัฒนะ โปร่งนุช ผอ.โรเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล อ.พรหมพิราม :
    Date Modify : 08 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 67 ] คน
ขอเชิญร่วมงานศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก :
    Date Modify : 27 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ นางระวิวรรณ บุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาหนอง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก :
    Date Modify : 12 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 235 ] คน

 
 
         

 

 
 
         
 
 
         

 
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์