+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 1009 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4705 Week
»   เดือนนี้ 18158 Month
»   ปีนี้ 48992 Year
»   รวมทั้งหมด 53791 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรี
ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 22 ] คน
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการ นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 54 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะเดินทางส่ง นางเกศนี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.พล.3 ช่วยราชการ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
วันวาเลน์ไทน์
วันวาเลน์ไทน์
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ มอบกระเช้า เนื่องในวันวาเลนไทน์ ให้กับ นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 และ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ซึ่งเป็นโรงเรียน ICU ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายอุดมสายโท รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สานฝันสู่อาชีพ รวมพลคนพันธ์ “O”
สานฝันสู่อาชีพ รวมพลคนพันธ์ “O”
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขา กพฐ. ประธานงานแนะแนวสานฝันสู่อาชีพ รวมพลคนพันธุ์ “O” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายอุดมสายโท รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
การทำสกู๊ปข่าวของ สสส.และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
การทำสกู๊ปข่าวของ สสส.และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการทำสกู๊ปข่าวของ สสส.และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 55 ] คน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายนครไทย 5
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายนครไทย 5
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิด ค่ายลุกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
ต้อนรับรองเลขา กพฐ.
ต้อนรับรองเลขา กพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการบริหารจัดการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและติดตามการเตรียมความพร้อมของครูผู้ช่วย และงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานการเงิน และโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาแฝก โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ดูสถานที่ การดำเนินการจัดทำฝาย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และนโยบาย สพป.พล.3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 41 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนภูเขาสูง
เยี่ยมโรงเรียนภูเขาสูง
นายอุดม สายโท รองผอ. สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและติดตามการเตรียมความพร้อมของครูผู้ช่วย และงานบริหารงานบุคคล วิทยฐานะ อัตรากำลัง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
มอบถุงน้ำใจ
มอบถุงน้ำใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา มอบถุงน้ำใจให้กับเด็กชายวิชรญาณ หมวกคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและติดตามการเตรียมความพร้อมของครูผู้ช่วย และงานบริหารงานบุคคล วิทยฐานะ อัตรากำลัง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 21 ] คน
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(พสน.)ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 13 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ประกาศเจตจำนงสุจริตคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศเจตจำนงสุจริตคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
Best Practice ครูผู้ช่วย
Best Practice ครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูผู้ช่วย ตามโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพ (จรรยาบรรณต่อตนเอง) ประจำปีงบประมาณ 2559 และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันแปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
มอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับเขตพื้นที่
มอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
แสดงความยินดีผอ.ใหม่
แสดงความยินดีผอ.ใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 23 ] คน
ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 และ ม.3
ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 และ ม.3
นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559 ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อตรวจกระดาษคำตอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 8 ] คน
การจัดทำโครงงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ครูปฐมวัย
การจัดทำโครงงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ครูปฐมวัย
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม ให้ครูระดับปฐมวัย 41 โรงเรียน จำนวน 82 คนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 16 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบo-net อำเภอนครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบo-net อำเภอนครไทย
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบo-net อำเภอนครไทย โรงเรียนบ้านแยง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม และโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์