+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
จัดกิจกรรมวันแม่
จัดกิจกรรมวันแม่
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
คัดเลือกโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
คัดเลือกโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียน ที่เสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางมาลี กำภู ณ อยุธยา มารดาของ ส.อ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ วัดคูหาสวรรค์(ศาลา 3) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการเตรียมการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ
นายพิษณุ ตุลสุข ประธานการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ ของ กศจ. และ อกศจ. ในเขตตรวจราชการที่ 17 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ประชุมเสวนาการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ประชุมเสวนาการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเสวนาการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016 พร้อมทั้งเยี่ยมนิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) ด้านอาชีพของโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำโดย นายจิระชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและตัวแทนนักเรียน ณ มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ประชุมข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
พัฒนาสวนมะนาว
พัฒนาสวนมะนาว
ดร.สุุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พัฒนาสวนมะนาว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ถวายพระพรและถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กพิเศษการเรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 72 คน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1
สพป.พิษณุโลก เขต 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางณัฐชุดา วงศ์พันธ์ จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กพิเศษการเรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
ประชุมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
ประชุมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
นางผกาภรณ์พลายสังข์ เข้าประชุม กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ประชุมตลาดนัดวิชาการ
ประชุมตลาดนัดวิชาการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมตลาดนัดวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสู่การพัฒนาเด็กไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
บรรจุครูผู้ช่วย
บรรจุครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.สุธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 และ ผอ.ทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะครู นักเรียน พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า  เป็นค่าข้าวให้น้อง
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธาน ในงานงดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง... ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์