+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 221 Today
»   เมื่อวานนี้ 614 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4817 Week
»   เดือนนี้ 18936 Month
»   ปีนี้ 18936 Year
»   รวมทั้งหมด 23735 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100  %
สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100 %
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล. 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 2 สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100 % ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมการให้เช่าบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน เพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดินบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประสานแผนที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
มอบเสื้อเขตสุจริต
มอบเสื้อเขตสุจริต
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ สพป.พล.3 สุจริต ให้กับข้าราชการในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
จัดทำผลงานทางวิชาการ
จัดทำผลงานทางวิชาการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) เพื่อดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมคณะดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามบริหารจัดการเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมการติดตามบริหารจัดการเขตพื้นที่
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสพป. ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมการรับสมัครสอบคัดเลือกครูธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และรับสมัครครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และผู้เข้ารับการสมัคร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
กิจกรรมจัดการศึกษาอาเซียน
กิจกรรมจัดการศึกษาอาเซียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประชาคมอาเซียน ตามกิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ บ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 376 ] คน
ทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี และคณะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. มอบเงินให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงจารุวรรณ บุตรเกตุ อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักทศพลอนุสรณ์ อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล3 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
พัฒนาหลักสูตรและเรียนแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตรและเรียนแผนการจัดการเรียนรู้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 1 ,2, 3 และ 5 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประชุมครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3
ประชุมครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งคันนา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
พัฒนาด้านการเงินและพัสดุ
พัฒนาด้านการเงินและพัสดุ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงินและพัสดุ ในงบที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบถุงน้ำใจ
มอบถุงน้ำใจ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบถุงน้ำใจ และเงินสด จำนวน 5,000 บาท ให้กับ เด็กชายอภิชัย ช่วยการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ที่บ้านพักประสบวาตภัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านตำบลห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP และแผน IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์