---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายศุภชัย เจริญขำ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร และคณะ ที่เดินทางส่งนางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ สมุทรสาคร ย้ายมาดำรงตำแห่ง ศึกษานิเทศก์สพป.พล.3ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานพระราชทานเพลิง บิดา นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 ณ วัดป่าห้วยชัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
ปิดอบรมครูผู้ช่วย
ปิดอบรมครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว)
ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว) ของสพป.พล.3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
อบรมครูผู้ช่วยวันที่สอง
อบรมครูผู้ช่วยวันที่สอง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 ณ วัดป่าห้วยชัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
มอบนโยบายอบรมครูผู้ช่วย
มอบนโยบายอบรมครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
อบรมครูผู้ช่วย
อบรมครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เตรียมความพร้อมเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ในวันที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา 7 พิษณุโลกเป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุม กศจ.เกี่ยวกับของกลุ่มบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และภารกิจของสพป.พล.3 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์