---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมการมชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เตรียมความพร้อมการมชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ว1/2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และภารกิจของสพป.พล.3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 5 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่
รองอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
  เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ติดตามการประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย
ติดตามการประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะสรุปผลการสอบการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามสถานการณ์การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สอบครูผู้ช่วย
สอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 12 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ตรวจเยี่ยมครูตรวจข้อสอบ  NT
ตรวจเยี่ยมครูตรวจข้อสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตรวจข้อสอบ NT อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานฌาปนกิจนายบุญเลื่อง จันทร์สุริย์ บิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ ในวันที่9 มีนาคม 2559 ณ วัดน้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว ติดตามการเรียนการสอนเด็กพิเศษ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชาติตระการ
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT โรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ติดตามการอ่าน
ติดตามการอ่าน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT พรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายบุญเลื่อง จันทร์สุริย์ บิดา นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านน้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
รับมอบโล่
รับมอบโล่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล เสมา ป.ป.ส. จาก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
รับมอบโล่
รับมอบโล่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS จาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศีกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศีกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 (NT)ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ที่ชนะการประกวดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้หลักการ รู้ รัก สามัคคี รวมคนดีมีภูมิ ด้วยจิตอาสานำพาสุจริตสู่ชีวิตพอเพียง (กิจกรรมการประกวดการพูด) จาก สำนักงาน ป.ปช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
รับมอบเงินพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
รับมอบเงินพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงิน จาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน
มอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
มอบวุฒิบัตร
มอบวุฒิบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มอบเกียรติบัตร  OBEC AWARDS
มอบเกียรติบัตร OBEC AWARDS
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับนายสุวัฒน์ สายยืด “ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์