---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดย มีนักการภารโรงทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ สพป.พล.3 ให้สวยงาม
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
พบปะนักเรียนค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับประถมศึกษา
พบปะนักเรียนค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ของเครือข่ายพรหมพิราม 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนศึกษากลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับมัธยมศึกษา
ค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับมัธยมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ของเครือข่ายพรหมพิราม 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
นางพีโชบล ชาญนาวา ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
รับมอบจักรยานพระราชทาน
รับมอบจักรยานพระราชทาน
นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 163 คันให้นักเรียนในสังกัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ค่าย O-Net เครือข่ายพรหมพิราม3
ค่าย O-Net เครือข่ายพรหมพิราม3
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ NT ชั้น ป.3 O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงานและสวัสดิการ แก่บุคลากร ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 2 คน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
โครงการ “สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ”
โครงการ “สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ”
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการ “สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ”ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
เตรียมความพร้อมการประชุมสภากาแฟ
เตรียมความพร้อมการประชุมสภากาแฟ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภากาแฟ ส่วนราชการสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
รับนโยบาย
รับนโยบาย
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสืบสานและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 441 ] คน
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายอมร อ่อนศรี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายสมคะเน วาศวิท ผอ.โรงเรียนคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายสมคะเน วาศวิท ผอ.โรงเรียนคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายกิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สัญจร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ มอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายสมปอง เกษประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้กำลังคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายสมปอง เกษประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้กำลังคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายนิเวช อินสุวอ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์