---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา และโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
จัดสรรอัตราครูเกษียณ
จัดสรรอัตราครูเกษียณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.ล.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 4 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 377 ] คน
 เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับโรงเรียนระดับขยายโอกาส ในสังกัด วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 – 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษามหาราช 5 ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายลอย พูลศรี บิดา นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3และคณะเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลชนะลิศมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 และ พิธีเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทฯและทำบุญครบรอบ 8 ปี มูลนิธิครูของแผ่นดิน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
ค่ายวิชาการ NT และ  O-NET
ค่ายวิชาการ NT และ O-NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน NTการเรียนการสอนระดับชาติ O-NET ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายธีรพล อิ่มหมี ผอ.โรงเรียนวัดคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุชาติ สวนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ วัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้  วันครู ปี 2559
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้ วันครู ปี 2559
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดงานกีฬา สิงห์เหนือ - เสือใต้ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
รับเข็มคุรุสดุดี
รับเข็มคุรุสดุดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้ารับเข็มคุรุสดุดี ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาส วันครูแห่งชาติ ในวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
นาย ธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ร่วมงานวันครู
ร่วมงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู 2559 อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม แควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรยา มิ่งแก้ว ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และนางสาวธัญชนิต มากมี ครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย ของ สพป.พล.3 โดยเน้นคุณภาพนักเรียนของนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้กับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์