---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ส่งมอบบ้าน
ส่งมอบบ้าน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับเด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดี แต่ยากจน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บ้านโป่งแค หมู่ 8 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นานสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 410 ] คน
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล  จิวเวอร์รี่
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล จิวเวอร์รี่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ คุณหลิน หยู อิง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และคุณณัฐพงศ์ ศิริกอบกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทรีกัลป์ จิวเวอร์รี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จำนวน 10 ทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
บรรจุครู
บรรจุครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บรรจุครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 11 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นำโดย นายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
มอบจักรยาน
มอบจักรยาน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายอัตนี ศุขโรจน์ ประธาน ปส.กช.พิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่ม นายรุ่งโรจน์ สันทัดวนิช ผู้จัดการโรงแรมอมรินทร์ลากูล นางจันทนา ประพันธ์พัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอพรหมพิราม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
HAPPY NEW YEAR 2016
HAPPY NEW YEAR 2016
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรม HAPPY NEW YEAR 2016 ให้กับผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะปาร์คโฮต็ลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะปาร์คโฮเต็ลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
ต้อนรับผอ.ใหม่
ต้อนรับผอ.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ให้กับ นายประพันธ์ วงส์วันนา ผู้อำนวยการผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม และ นางนุสรา ดะรงค์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม อ.พรหมพิราม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะปาร์คโฮเต็ลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
มอบจักรยาน
มอบจักรยาน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และยากจน ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายอนันต์ แก้วแจ่ม ผอ.โรงเรียนวัดบ่อภาค อ.ชาติตระการ และ นายสมคะแน วาศวิท ผอ.โรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ สวัสดีปีใหม่ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 359 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ สวัสดีปีใหม่ ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 โดยมี นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 เป็นตัวแทนรับกระเช้าดังกล่าว ในวันที่ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
วันเด็กประจำปี 2559
วันเด็กประจำปี 2559
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1 / 2559 ในวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายรังสรรค์ มณีเล็ก นาสุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. นาย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
รับการประเมิน
รับการประเมิน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำโดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัทสยามสมาย นำโดย นายมาโนชย์ ธีระเพ็ญแสง นายเกียงศักดิ์ เนื้อสีจันทร์ และข้าราชการครู มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต นำทีมโดย นายเสกสรร ทองศรี ผอ.โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เดินทางส่ง นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต ที่ผ่านการสอบคัดเสือกศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
สวัสดีปีใหม่พ่อเมือง
สวัสดีปีใหม่พ่อเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ แด่พ่อเมืองพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายวิทูรัช ศรีนาม นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบจังหวัดพิษณุโลก คลังจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายนวภัทร แสงปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเหิน อ.ชาติตระการ นายภูลิขิต ประทีปศรี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
กลุ่มศึกษานิเทศก์ นำโดย นางเนาวนิตย์ แสงนาค กลุ่มอำนวยการ นำโดย นายฉัตรมงคล พูลศรี นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายอุดม สายโท นางผกาภรณ์พลายสังข์ และ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ชมรมบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์, กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มอำนวยการ นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์