+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 1008 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4704 Week
»   เดือนนี้ 18157 Month
»   ปีนี้ 48991 Year
»   รวมทั้งหมด 53790 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
กลุ่มศึกษานิเทศก์ นำโดย นางเนาวนิตย์ แสงนาค กลุ่มอำนวยการ นำโดย นายฉัตรมงคล พูลศรี นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายอุดม สายโท นางผกาภรณ์พลายสังข์ และ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ชมรมบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์, กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มอำนวยการ นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นางนุชสรา ดะรงค์ ผอ.โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม อ.พรหมพิราม สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายผู้สอน และเพื่อพิจารณาอนุมัติขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบดอกไม้ให้กับนายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายอาดูล อ่ำปลอด ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
รวมพลังสำนักงานสุจริต
รวมพลังสำนักงานสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ สำนักงานสุจริต ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สพป. พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 มอบกระผลไม้ให้ นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.ร้อยเอ็ด เขต 3 จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเขต อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทักข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.พล.3 กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา พสป.พล.3 รดน้ำศพ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายจงรักษ์ บุญพลอย บิดา นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกร สพป.พล.3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ วัดโพธิ์ญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 และพิธีส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่66 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบของที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบของที่ระลึก ในนาม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิด
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
ต้อนรับอดีตรอง เลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับอดีตรอง เลขาธิการ กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
  เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และโรงเรียนวัดศรีรัตนา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์