+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 223 Today
»   เมื่อวานนี้ 614 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4819 Week
»   เดือนนี้ 18938 Month
»   ปีนี้ 18938 Year
»   รวมทั้งหมด 23737 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมวันปิยมหาราชวัดโบสถ์
ร่วมวันปิยมหาราชวัดโบสถ์
นายไพสันต์ จันทร์สุริ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
ร่วมวันปิยมหาราช
ร่วมวันปิยมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล, 3 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 394 ] คน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ มาดำรงตำแหน่ง สพป.พล.3 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้าน ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึ่ง มีกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับมัธยม การสร้างค่ายลูกเสือ และการประกวดร้องเพลง เต้นหางเครื่องเด็กพิเศษเรียนรวม
ผู้อ่าน [ 432 ] คน
แข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
แข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก พร้อมคณะครู ร่วมเป็นกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 431 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 กิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย-หญิง พร้อม คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการ เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ชี้แจงการตัดสิน
ชี้แจงการตัดสิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและชี้แจงการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับรองผู้อำนวยการ และตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ร่วมงานเกษียณนครไทย
ร่วมงานเกษียณนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอนครไทย วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์