+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 150 Today
»   เมื่อวานนี้ 386 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5132 Week
»   เดือนนี้ 19251 Month
»   ปีนี้ 19251 Year
»   รวมทั้งหมด 24050 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธาน งาน “วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 1ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก” ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ บ้านสวนวังนกแอ่นรีสอร์ท อ.วัดทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูจ้างสอน(ครูต่างชาติ) ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 374 ] คน
 งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สพป.พล.3 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
คณะกรรมการติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.นำโดยน.ส.นวภรณ์ ซังบุดดา น.ส.ประนอม เพ็งพันธ์ น.ส.ขวัญฟ้า นิยมในธรรม ศน.บุญส่ง โทนแจ้ง และศน.สุภาพร แสนแทน ได้ติดตามการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ. โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1และโรงเรียนบ้านป่าซ่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2558
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ยุวทูตความดี 2558
ยุวทูตความดี 2558
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน โครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวิทูรัช ศีนาม ประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) "ครูตู้สัญจร"
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) "ครูตู้สัญจร" วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป .พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานจัดกิจกรรมแสงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป .พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้าน ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เลี้ยงส่งบุคลากร
เลี้ยงส่งบุคลากร
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เลี้ยงส่งบุคลากรทางการศึกษา ส.อ.พิษณุพร กำภธ ณ อยุธยา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ สวนอาหารฟ้าไทยฟาร์ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์
ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ภาคเหนือ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายนครไทย4
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายนครไทย4
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย4 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.พล 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามฟุตซอล และอาคาร เรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์