+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กหญิงศมนพรรณ ดีวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ บ้านห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
มอบสิ่งของเพื่อสมทบในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มอบสิ่งของเพื่อสมทบในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนและมอบสิ่งของเพื่อสมทบในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 33 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายสุวัฒน์ สายยืด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล. 3 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 41 ] คน
 ปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักการภารโรง
ปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักการภารโรง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักการภารโรง ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
พิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
พิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันหล้า ตัวแทน ธกส.จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้เข้าร่วมพิจารณาในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 54 ] คน
สัมภาษณ์คัดเลือกพี้เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง
สัมภาษณ์คัดเลือกพี้เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สปพ.พล.3 พร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 16 คน และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 10 คน ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายดอกไม้ โปร่งนุช บิดา ดร.วัฒนะ โปร่งนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล อ.พรหมพิราม ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บ้านราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 52 ] คน
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประชุมจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 38 ] คน
สวัสดีปีใหม่พ่อเมืองสองแคว
สวัสดีปีใหม่พ่อเมืองสองแคว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ และขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และ นายศริโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จำนวน 35 โรงเรียน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
MOU ผู้อำนวยการคนใหม่
MOU ผู้อำนวยการคนใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สพป.พล.3 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
พัฒนาครูเครือข่ายพรหมพิราม 4
พัฒนาครูเครือข่ายพรหมพิราม 4
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร้านAT กราฟฟิก โรงแรมไพลิน สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บังคับบัญชา นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.2 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้จัดการ ธกส.สาขาวัดโบสถ์ และร้านสวัสดีพานิช พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บังคับบัญชา นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่ม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 55 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่ม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล. 3 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 37 ] คน
พัฒนาครูปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับการสอบ O-NET
พัฒนาครูปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับการสอบ O-NET
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศและติดตามประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
งานพระราชทานดินฝังศพ  นางอรุโณทัย  อ่อนอ้าย
งานพระราชทานดินฝังศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีงานพระราชทานดินฝังศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย  อ่อนอ้าย สู่อ้อมอกพระบิดา
ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย สู่อ้อมอกพระบิดา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สูอ้อมอกพระบิดา ณ หอประชุมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
มอบนโยบาย การจัดการศึกษา
มอบนโยบาย การจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมและมอบนโยบาย การจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
งานฌาปนกิจศพ บิดานายชำนาญ  อิ่มใจ
งานฌาปนกิจศพ บิดานายชำนาญ อิ่มใจ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 รองประธานงานฌาปนกิจศพ นายทนง นาคสุทธิ์ บิดานายชำนาญ อิ่มใจ ตำแหน่งช่างสี สพป.พล.3 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ เมรุวัดบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศสพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนวัดเสนาสน์ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณชิตวัน ฉายอรุณ ผู้จัดการบริษัททรูคอมเปอเรชั่น สาขาพิษณุโลก เป็น School partner ให้กับโรงเรียนดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์