+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม บิดา นายชำนาญ อิ่มใจ ตำแหน่งช่างสี สพป.พล.3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ของ กศจ.พิษณุโลก และได้รับการบรรจุ แต่งตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 ท่าน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอนครไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ฌ. วัดนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทย
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอนครไทย วันพุธที่ 21ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
เปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย
เปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
English Camp (O-NET)
English Camp (O-NET)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัด English Camp (O-NET) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 13 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอชาติตระการ วันอังคารที่ 20ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ประชุมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์
ประชุมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ขอแสดงความยินดี การทำน้ำพริกสับปะรดเครืองเคียง โรงเรียนบ้านหนองหิน
ขอแสดงความยินดี การทำน้ำพริกสับปะรดเครืองเคียง โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พล.3 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านหนองหินได้รับรางวัลชนะเลิศการทำน้ำพริกสดเครืองเคียง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ.จังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนสพป.พล.3 ไปแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และเสื้อกันหนาว
บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และเสื้อกันหนาว
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณณัฐพงษ์ สิริกอบกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทรีกัล จิวเวลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด และคณะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางระวิวรรณ บุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาหนอง ภรรยา ผอ.ธำรงศักดิ์ บุญเรือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ วัดกลาง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ชี้แจงแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ชี้แจงแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงการทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายรัชกฤต กาญจนารุ่งแสง ผู้จัดการ true จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานในงานฌาปนกิจศพคุณแม่พูล หลงแขก มารดาของคุณครูกัลยาณี หลงแขก ครูชำนาญการโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ วัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 รับปริญญาเอก ดร.จันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ รับปริญญาเอก นางบุญยนุช พรหมมินทร์ นักทรัพยากรบุคคลรับปริญญาโท และนายพนัส ธีระเพ็ญแสง ครูธุรการ รับปริญญาโท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
สนับสนุนมัจฉากาชาดพิษณุโลก
สนับสนุนมัจฉากาชาดพิษณุโลก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบตู้เย็น ให้กับนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาด ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง
ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ออกกำลังกาย โยคะ ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 18 ] คน
เปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2
เปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 25 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานคณะการมการ พร้อมด้วย นายพฤณท์ คำปัญญา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร เลขานุการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 26 ] คน
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
หารือข้อราชการ
หารือข้อราชการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการ และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2560 และติดตามการรับการประเมินสำนักงานเขตสุจริต ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพะราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ พระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
บวชสามเณรและบวชเนกขัมมะ ปี 2559
บวชสามเณรและบวชเนกขัมมะ ปี 2559
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขันนะ ประจำปี 2559 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ วัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์