---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตร จากการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice โรงเรียนในฝัน ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเงิน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ นายสุวัฒน์ สายยืด ผอ. โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ ให้กับผู้บริหารที่ผ่านการสอบแข่งขันผู้บริหารพื้นที่สูง เพื่อแสดงความยินดี ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนวัดเสนาสน์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนบ้านหนองกระบากในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตนจะเป็นข้าราชการที่ดี มีความสื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 371 ] คน
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อเตรียมการติดตามการตรวจสอบงบดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
นายอุดม สายโท รอผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม หรือตัวแทน เพื่อขยายผลจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ประชาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)
ประชาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประชาคมโรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านชาน ซึ่งเป็นไปตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และเป็นเขตบริการของโรงเรียนวัดเสนาส์ อ.วัดโบสถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังมะด่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังมะด่าน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตของบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น จํากัด ให้กับโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งทีวีเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตของบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น จํากัด ให้กับโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดสพป.พล.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โดยมี ผอ.แสวง เมฆแสงสี ผอ. ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อ.ชาติตระการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีผอ.สมชัย ทองปลิว และครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการปี 60
เตรียมความพร้อมโครงการปี 60
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาแผนงานโครงการแต่ละกลุ่มของสพป.พล.3 ประจำปี 2560 ให้มีความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ด้านอาหารกลางวัน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ด้านอาหารกลางวัน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดูแลและอำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านอาหารกลางวัน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านอาหารกลางวัน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดชาติตระการ
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดชาติตระการ
ดร.ผกาภรณ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์