+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1371 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5067 Week
»   เดือนนี้ 18520 Month
»   ปีนี้ 49354 Year
»   รวมทั้งหมด 54153 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

รงเรียนบ้านนาขุมคัน ขอขอบคุณ ประธานฝ่ายต่างๆ กรรมการทุกสาย.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ชาวนครชุม ลูกๆนักเรียน มวลมิตรสายผ้าป่า ทั้งมิตรเก่ามิตรใหม่ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการนี้ ร่วมเป็นกำลังใจ ที่สำคัญ ขขอบคุณสุดหัวใจเลย กับทีมงานนาขุมคันทุกท่าน ทั้งคุณครู นักการ แม่บ้าน ลูกๆนักเรียน เราเหนื่อยด้วยกันแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้จริงๆ เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ขอบคุณอีกหลายๆท่านที่มิอาจเอ่ยนามได้แต่ให้รับรู้ไว้ความดีงามที่ท่านสร้างไว้ ยังคงอยู่ในใจพวกเรา ทีมงานนาขุมคันเสมอ ขออำนาจบุญบารมี แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า เทวา สิ่งศีกดิ์สิทธิ์ พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จงปกปักรักษา ส่งหนุนความดีความเจริญ ได้บังเกิดแก่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการนี้ด้วยเทอญ สาธุ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย รัชชุดา เมืองสนธิ์
เผยแพร่โดย อรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 

 
วันที่ 08 ม.ค. 60 ผู้อ่าน 63 คน
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์